PRIVACY VERKLARING

De mail- en huisadressen van leerlingen (en hun ouders of verzorgers) worden slechts beheerd en gebruikt voor de uitvoering van de les- en uitvoeringspraktijk. De adressen worden met niemand gedeeld. Na beëindiging van de les wordt het adres uit de administratie verwijderd. Dragers van de adressen kunnen de opslag van hun data inzien.

Er worden geen foto’s gemaakt, tenzij na uitdrukkelijke toestemming en alleen voor de website of foldermateriaal.

Alle regels, voor zover van toepassing, gelden ook voor de webdesigner.

Middelburg, augustus 2020

Rien Balkenende